1 - Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ο μαρξισμός είναι το βασικό θεωρητικό επίτευγμα του προλεταριακού αγώνα. Στη βάση του εξετάζονται όλα τα επιτεύγματα του προλεταριακού αγώνα σε ένα συναφές σύνολο.

Εξηγώντας την πορεία της ιστορίας μέσα από την εξέλιξη του ταξικού αγώνα, δηλαδή τον αγώνα για την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων μέσα σ’ένα πλαίσιο ορισμένο από την εξέλιξη της παραγωγικής δύναμης, και με το να αναγνωρίσει το προλεταριάτο ως φορέα της επανάστασης που θα καταργήσει τον καπιταλισμό, θα γίνει ο μαρξισμός η μόνη παγκόσμια αντίληψη, η οποία εκφράζει πραγματικά τη θέση της εργατικής τάξης. Αρκετά μακρινό για να είναι μια αφηρημένη, θεωρητική άποψη για τον κόσμο, ο μαρξισμός είναι επομένως κατά κύριο λόγο το όπλο για τον ταξικό αγώνα της εργατικής τάξης. Και επειδή η εργατική τάξη είναι η πρώτη και η μόνη τάξη, της οποίας η απελευθέρωση εμπεριέχει αναγκαστικά την απελευθέρωση όλης της ανθρωπότητας και της οποίας η κυριαρχία μιας κοινωνίας δεν σημαίνει μια καινούργια μορφή εκμετάλλευσης, αλλά την κατάργηση κάθε εκμετάλλευσης, είναι μόνο ο μαρξισμός σε θέση να αντιληφθεί την κοινωνική πραγματικότητα με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο δίχως προκαταλήψεις και δίχως κάθε είδους συγκάλυψης.

Μολονότι ο μαρξισμός δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ή ένα δόγμα, αλλά αντιθέτως μια συνεχώς διευρυνόμενη, εμπλουτισμένη θεωρία, η οποία είναι έμμεσα και ζωντανά συνδεδεμένη με τον ταξικό αγώνα, και μολονότι ο μαρξισμός έμαθε από τα προηγούμενα θεωρητικά επιτεύγματα της εργατικής τάξης, προσφέρει από τότε που δημιουργήθηκε το μοναδικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η επαναστατική θεωρία μπορεί να εξελιχθεί.